Μικρά & Μεγάλα Εργαλεία, Gadgets, Έξυπνες Λύσεις.
Εργαλεία και Λύσεις για Όλα

Baesso Fratelli

 • Προβολή όλων των 20 αποτελεσμάτων

 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 127lt - Baesso Fratelli 124.112

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 127lt – Baesso Fratelli 124.114

  2.060,00 1.436,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 127lt - Baesso Fratelli 124.112
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 667lt - Baesso Fratelli 124.118

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 667lt – Baesso Fratelli 124.118

  6.600,50 3.564,26 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 667lt - Baesso Fratelli 124.118
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 477lt - Baesso Fratelli 124.117

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 477lt – Baesso Fratelli 124.117

  4.162,50 2.247,75 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 477lt - Baesso Fratelli 124.117
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 326lt - Baesso Fratelli 124.116

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 326lt – Baesso Fratelli 124.116

  2.683,00 1.449,00 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 326lt - Baesso Fratelli 124.116
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 265lt - Baesso Fratelli 124.115

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 265lt – Baesso Fratelli 124.115

  2.683,00 1.449,00 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 265lt - Baesso Fratelli 124.115
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 212lt - Baesso Fratelli 124.114

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 212lt – Baesso Fratelli 124.114

  2.378,00 1.284,30 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 212lt - Baesso Fratelli 124.114
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 166lt - Baesso Fratelli 124.113

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 166lt – Baesso Fratelli 124.113

  2.089,10 1.128,00 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 166lt - Baesso Fratelli 124.113
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 127lt - Baesso Fratelli 124.112

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 127lt – Baesso Fratelli 124.112

  1.468,00 1.024,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο Υδραυλικό 127lt - Baesso Fratelli 124.112
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 477lt - Baesso Fratelli 124.111

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 477lt – Baesso Fratelli 124.111

  3.014,78 1.627,98 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 477lt - Baesso Fratelli 124.111
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 326lt - Baesso Fratelli 124.110

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 326lt – Baesso Fratelli 124.110

  2.242,70 1.211,10 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 326lt - Baesso Fratelli 124.110
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 212lt - Baesso Fratelli 124.109

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 212lt – Baesso Fratelli 124.109

  1.580,63 853,55 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 212lt - Baesso Fratelli 124.109
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 166lt - Baesso Fratelli 124.108

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 166lt – Baesso Fratelli 124.108

  1.065,00 744,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 166lt - Baesso Fratelli 124.108
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 127lt - Baesso Fratelli 124.107

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 127lt – Baesso Fratelli 124.107

  915,00 639,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 127lt - Baesso Fratelli 124.107
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 95lt - Baesso Fratelli 124.106

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 95lt – Baesso Fratelli 124.106

  785,00 549,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 95lt - Baesso Fratelli 124.106
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 69lt - Baesso Fratelli 124.105

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 69lt – Baesso Fratelli 124.105

  610,00 425,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 69lt - Baesso Fratelli 124.105
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 48lt - Baesso Fratelli 124.104

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 48lt – Baesso Fratelli 124.104

  525,00 366,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 48lt - Baesso Fratelli 124.104
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 32lt - Baesso Fratelli 124.103

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 32lt – Baesso Fratelli 124.103

  460,00 320,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 32lt - Baesso Fratelli 124.103
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 20lt - Baesso Fratelli 124.102

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 20lt – Baesso Fratelli 124.102

  342,00 238,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 20lt - Baesso Fratelli 124.102
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 11lt - Baesso Fratelli 124.101

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 11lt – Baesso Fratelli 124.101

  314,00 218,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 11lt - Baesso Fratelli 124.101
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 4lt - Baesso Fratelli 124.100

  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 4lt – Baesso Fratelli 124.100

  245,00 170,99 με Φ.Π.Α.
  Σταφυλοπιεστήριο Χειροκίνητο με Καστάνια 4lt - Baesso Fratelli 124.100
  Προσθήκη στο καλάθι